แอร์พอร์ตเรลลิงค์บางซื่อ-ดอนเมืองโครงการที่มีลุ้นแจ้งเกิดส่วนต่อขยาย

426

แอร์พอร์ตเรลลิงค์บางซื่อ-ดอนเมืองโครงการที่มีลุ้นแจ้งเกิดส่วนต่อขยาย

แม้ว่าโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานกรุงเทพ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ตเรลลิงค์) ปัจจุบันจะเปิดให้บริการในช่วงพญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิไปแล้วก็ตาม แต่สำหรับส่วนต่อขยายพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง กลับต้องมีลุ้นว่าท้ายที่สุดแล้วโครงการจะออกหัวหรือก้อยอย่างไรเนื่อง จากช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิยังต้องมีการปรับระบอาณัติสัญญาณ การซ่อมบำรุงครั้งใหญ่และท้ายที่สุดยังมีการเจรจาภาระหนี้ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปลดแอกออกมาบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเอกเทศ จากปัจจุบันเป็นเพียงรับจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงเท่านั้น

แนวทางหนึ่งคือการเปิดให้เอกชนร่วมทุนในช่วงส่วนต่อขยายพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง และย่อมที่จะยกส่วนเดิมมาเป็นภาระผูกพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ ส่วนจะประเคนให้เอกชนเข้ามารับไปบริหารจัดการเองทั้งหมดหรือเป็นเพียงบางส่วนนั้นยังคงต้องมีลุ้นกันต่อไป

โครงการแอร์พอร์ตเรลลิงค์ส่วนต่อขยายช่วงพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง ออกแบบแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2552 แบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะคือระยะแรกช่วงพญาไท-บางซื่อ ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร และระยะที่ 2 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 14 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 22 กิโลเมตร มีจำนวน
5 สถานี คือสถานีราชวิถี สถานีกลางบางซื่อ สถานีบางเขน สถานีหลักสี่ และสถานีดอนเมือง

ทั้งนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบางช่วงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
บาลที่จะดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงบางซื่อ-ดอนเมืองมีทั้งโครงสร้างชั้นเดียวและโครงสร้าง 2 ชั้นพร้อมกับการเสนอขอปรับเปลี่ยนผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดังกล่าวนั้นด้วย

โดยใช้ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รูปแบบรถโดยสารธรรมดาให้บริการทุก 15 นาที และรถด่วนพิเศษให้บริการทุก 30 นาที โดยแผนเริ่มก่อสร้างประมาณกลางปี 2561 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี 2565 มูลค่าก่อสร้าง 1.4 หมื่นล้านบาท โดยช่วงพญาไท-ดอนเมือง มีผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 14.08% ส่วนจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติได้ในปีนี้หรือต้องรอให้เคลียร์ความชัดเจนในการแปรรูปองค์กรให้แล้วเสร็จก่อนนั้น ยังคงมีลุ้นว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในปีนี้หรือไม่????