สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย |
Saturday, December 2, 2023

ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ความเคลื่อนไหวในวงการโลจิสติกส์

Web Link

ผู้ให้การสนับสนุน

Stay Connected

10,081FansLike
1SubscribersSubscribe

งานวิพากษ์ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปี2565

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิงานวิพากษ์ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปี2565 จัดโดยสำนักงานประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ”การสร้างนวัตกรรมโลจิสติกส์สำหรับกระจายวัตถุดิบสินค้าเกษตรไปยังร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑล “

งานเสวนา SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #73 โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาSRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #73โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา18:00-20:00น. ? สามารถดู ย้อนหลังผ่านFB Liveได้ที่https://www.facebook.com/LSC.SPU/videos/1050198602415697/ หัวข้อ...

ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก( Q Mark)

ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก( Q Mark) เพื่อสนับสนุนความ ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน จัดโดย สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องกินนรี ร.ร.อมารีแอร์พอร์ต กล่าวงานโดย คุณรัตนา อิทธิอมร ท่านผู้อำนวยการสำนักการขนส่วสินค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่น่าสนใจ...

อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี
You can be an INTERNATIONAL CERTIFIED PROFESSIONAL
- Logistics
- Operations
- Supply Chain
Call Now | 02-946-9316-7