แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2016 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

417

          คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2016 ในหัวข้อ “Power of Connectivity for Effectiveness of Logistics Management” ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมไทรเด้นท์ นารีมัน พ้อยท์ มุมไบ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด