เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “One Belt One Road and Asian Connectivity”

440

 

เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ  “One Belt One Road and Asian Connectivity”  

วันศุกร์ที่ 17สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง NILE 4

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วิทยากร

– ดร.สุรัตน์ จันทร์ทองปาน (อุปนายกฝ่ายกิจกรรม สมาคมไทยโลจิสติกส์ไทยและการผลิต)