เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “Innovation Supply Chain Logistics Management” ภายใต้แนวคิด Industry 4.0

390

เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 

Innovation Supply Chain Logistics Management” ภายใต้แนวคิด Industry 4.0

วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง NILE 4

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วิทยากร
1.ดร.วิทยา สุหฤทดำรง วิทยากรพิเศษ

2.ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง

3.ดร.สุพัชรี  สุปริยกุล

4.ดร.เชษฐ์ภณัฏ  ลีลาศรีสิริ