เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0.”

433

เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0.”

วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง NILE 1

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วิทยากร
– คุณเกียรติพงษ์อุดมธนะธีระ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่