เริ่มขึ้นแล้วงานสัมมนาน่าสนใจสำหรับงานTILOG LOGISTIX 2016

385
เริ่มขึ้นแล้วงานสัมมนาน่าสนใจสำหรับงานTILOG LOGISTIX 2016
          ปฐมฤกษ์โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ. ประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับเชิญจากทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
บรรยายภายใต้บริบท”Maritime Supply Chain Execellence” หัวข้อ แนวโน้มการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ”
          ณ ห้อง MR212-213 Exhibition Hall BITEC Bangna ผู้เข้าร่วมสัมมนา100คนจากหลายภาคส่วน
          #เมื่อความรู้ไม่ได้มีเพียงในตำรา…การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงสำคัญ”