เคาะค่าเช่า! ‘สุวรรณภูมิ’ เก็บ AOT 3%

382

เคาะค่าเช่า! ‘สุวรรณภูมิ’ เก็บ AOT 3%

ธนารักษ์ เคาะค่าเช่าทอท.ใช้พื้นที่สุวรรณภูมิ โดยคิดจากฐานตํ่าสุด 3% จากข้อเสนอของจุฬาฯ 3-5% เหลือประชุมร่วมรอบสุดท้ายสิ้นเดือนนี้สรุปพื้นที่เชิงพาณิชย์ เผยเริ่มนับสัญญาตั้งแต่ปี 2545 พร้อมยกเว้นค่าเช่าย้อนหลัง 5 ปี
วันที่ 25 มิ.ย.60–กรมธนารักษ์และบริษัทท่าอากาศยานไทย(AOT) เตรียมสรุปผลเจรจาอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุที่สนามบินสุวรรณภูมิใช้พื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้ โดยบริษัทท่าอาศยานไทย (AOT) และกรมธนารักษ์ จะประชุมสรุปในขั้นสุดท้าย ที่จะหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ (Non Arrow)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อทราบจำนวนพื้นที่ที่แน่นอนว่าส่วนที่ใช้มีจำนวนเท่าไหร่ ก็จะทำให้ทราบว่า ทอท.ต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับกรมธนารักษ์จำนวนเท่าไหร่

ขณะนี้ได้สรุปอัตราชัดเจนแล้วว่า หากเป็นพื้นที่ Non Arrow  คือ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน การประเมินผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) จะอยู่ที่อัตรา 3% ของฐานของสินทรัพย์ทั้งหมด แม้ที่ปรึกษาอิสระ คือ ศูนย์บริการวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีกรอบให้สามารถคิดค่าเช่าในอัตราที่สูง 3-5% ก็ตาม ขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ระหว่างทอท.กับกรมธนารักษ์ ยังคงคิดในอัตราเดิมที่ 5% ของ
รายได้

“จากผลศึกษาพบว่าการที่ ทอท. มีสินทรัพย์หลายแสนล้านบาท การคิดที่ 3% จึงเป็นอัตราที่เหมาะสม”

นายพชร กล่าวว่า ยังต้องศึกษาว่า สนามบินสุวรรณภูมิ ที่มีพื้นที่ประมาณ 5.6 แสนตารางเมตร หากทอท. ใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด 100% ก็จะมีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท จึงต้องกลับไปดูว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท้ายสุดแล้วมีกี่ตารางเมตร เพราะจะต้องกันพื้นที่ให้สำหรับหน่วยงานราชการใช้ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากรและอื่นๆด้วย

ส่วนการนับอนุสัญญาการเช่าพื้นที่ 2 ฝ่ายมีข้อสรุปให้เริ่มนับตั้งแต่ปี 2545 จนครบสัญญาในอีก 30 ปี หรือ ปี 2575 จากเดิมที่นักกฎหมายทั้ง 2 ฝ่าย เห็นไม่ตรงกัน ส่วนค่าเช่าย้อนหลัง 5 ปี กรมธนารักษ์ จะยกเว้นให้ โดยเม็ดเงินที่ยก เว้นให้คงไม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท