อวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และตรุษจีน ผู้อำนวยการ สสส.

345

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และตรุษจีน ท่านนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้าง นำโดย คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ และคุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานฯ และกรรมการพร้อมน้อมรับคำแนะนำจาก ท่านอจ. หมอฯเพื่อ. การเข้าสู่ “Happy Logistics Society” ณ ชั้น3 ห้องรับรอง อาคารส่งเสริมสุขภาวะ งามดูพลี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา