สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมมือกับวิทยาลัยพาณิชยการบางนา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา

337
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมมือกับวิทยาลัยพาณิชยการบางนา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา
          ในวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2552 ณ.โรงแรมทาว์ อิน ทาวน์ ที่ผ่านมา สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมมือพาณิชย์การบางนา และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม ครูวิชาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์และครูภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิ สติกส์ โดยเป็นความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองต่อภาคการผลิตและบริการ สาขาการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชยนาวี โดยได้จัดหลักสูตรการอบรมสำหรับครูวิชาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นจำนวนทั้งหมด 5 วัน และสำหรับครูภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์เป็นจำนวน 3 วัน ซึ่งทั้งหมดจะมีกำหนดการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ที่สนามบินสุวรรณภูมิในวัน พุธที่ 22 กรกฏาคม 2552 นี้
          ในการอบรมครั้งนี้มีจำนวนครูเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร กว่า 90 ท่าน แบ่งเป็นครูวิชาชีพสาขาการจัดการโลจิสติกส์จำนวน 50 คน และครูภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการดลจิสติกส์ 40 คน ซึ่งหากการจัดงานในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับความพึงพอใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางสมาพันธ์ฯเองอาจจะเตรียมจัดอบรมให้ในรุ่นต่อไปอีกครั้ง