สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมลงนามประกาศปฏิญญาสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552

393

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมลงนามประกาศปฏิญญาสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552

นาง สาววัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมลงนามประกาศปฏิญญาในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ.อาคาร IMPACT CONVENTION CENTER โดยมีนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ)เป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าว