สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอบรมหลักสูตร “พนักงานขับรถมืออาชีพ”

401
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอบรมหลักสูตร “พนักงานขับรถมืออาชีพ”

เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ.โรงแรม princeton park suites hotel ที่ผ่านมา สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมหลักสูตร “พนักงานขับรถมืออาชีพรุ่นที่ 2  ” หลังจากที่ได้จัดรุ่น 1 และประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมายไปแล้ว ทำให้บริษัทที่ส่งพนักงาน เข้าอบรมสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึง 20 %

     สำหรับในรุ่นที่ 2 นี้ ได้ไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ณ.วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน และจะกลับมาอบรมอีกครั้งในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2552  เพื่อกลับมาดูการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ในด้านของพฤติกรรม และทัศนะคติ ของพนักงงานขับรถ หลังจากได้รับการอบรมปฏิบัติธรรมและกลับไปทำงานยังสภาพแวดล้อมเดิม  ในการอบรมรุ่นที่ 2 นี้ยังคงได้วิทยากรจากรุ่นที่ 1  เป็นผู้อบรมให้เหมือนเดิม โดยมี อ.วิโรจน์ โสวัณณะ จากสถาบันพัฒนาศักภาพการบริหารและการจัดการ มาเป็นผู้ละลาย พฤติกรรมและปลูกจิตสำนึกให้ในวันแรก ตามด้วย พระอาจารย์ พันธ์มะโน ที่นำฝึกปฏิบัติธรรม และอ.ธนวัชร์ เกตน์วิมุต มาเปลี่ยนเปลงทัศนะคติในการทำงาน