สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำทีมคณะดูงานจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเร่ เยี่ยมชมสุวรรณภูมิ

306
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำทีมคณะดูงานจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเร่ เยี่ยมชมสุวรรณภูมิ
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำนำทีมคณะดูงานจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเร่ เข้าเยี่ยมชมเขตปลอดอากร สุวรรณภูมิ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมภายในเขตปลอดอากร คลังสินค้าของ FZ และเข้าศึกษาการปฎิบัติงานณ.คลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และเยี่ยมชมศึกษางานต่อ ณ.คลังสินค้าของ BFS ซึ่งแต่ละแห่งได้มีเจ้าหน้าที่ออกมาต้อนรับและดูแล พร้อมให้คำอธิบายแก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี