ศึกษาดูงานFreezone สุวรรณภูมิ และ DHL

384
ศึกษาดูงานFreezone สุวรรณภูมิ และ DHL
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดพาครูอาชีวศึกษา เยี่ยมชม FreeZone ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ DHL Express ในวันที่ 20 สิงหาคม 53