ร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2017 ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน

363

ร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2017 ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน

คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมแถลงข้อมูลในงานแถลงข่าว TILOG–LOGISTIX 2017

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด โดยร่วมแถลงข้อมูลในหัวข้อ

“China Thailand Logistics Connectivity for Sustainable Growth” ณ โรงแรมเดอะการ์เดน นครกว่างโจว ประเทศจีน  ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา