ร่วมงานสัมมนา”เสวนาทีดีอาร์ไอ-ACT”ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รับชั่นของรัฐบาล พล อ.ประยุทธ์ “

501
          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดร.ชุติมาพร  หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันโลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา”เสวนาทีดีอาร์ไอ-ACT”ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รับชั่นของรัฐบาล พล อ.ประยุทธ์ “โดย มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
#ข้อตกลงคุณธรรม
#Cost เปิดเผยข้อมูลโครงการ
#พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง
#แก้ไขกฏหมาย
#พรบอำนวยความสะดวก
#พรบข้อมูลข่าวสาร
#มาตรา41/51สิทธิที่ประชาชนควรรู้