ร่วมงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งให้ปลอดภัย

454
          ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯ และคุณจรินทร ประสิทธิผล ผู้จัดการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับมอบหมายเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งให้ปลอดภัย ณ ห้อง คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น4 เวลา09:00-16:00น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
          อภิปรายพิเศษ โดย  ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
จัดโดย กรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
#มาตรฐานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”Q Mark”