รวม VDO บรรยายพิเศษภายในงาน TILOG2018 @Hall 98 BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561

441

รวม VDO บรรยายพิเศษภายในงาน TILOG2018 @Hall 98 BITEC บางนา
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561

 

1.การขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Transportation) เสริมสร้างศักยภาพโครงข่าย EEC จากนักปฏิบัติ

 

2.Back to Basic – Logistics ไม่ใช่แค่การขนส่ง

 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของระบบ Cold Chain

 

4.Current Situation of Agricultural Cold Chain : Problems and Need of Improvement

 

5.Technology…ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรจริงหรือ?

 

6.ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการจัดการขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

 

7.Backhauling in Thailand Seminar : Practical implementation, Challenges and benefits

 

สนับสนุนการจัดงานบรรยายพิเศษโดย