ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX)”

569

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX)”  ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 6 ของการจัดอบรม  LQSPX : Module2 ใน Unit 2-7 Transportation Management and Multimodal Transportation 

บรรยายโดย รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองคณบดี สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และคุณวัลภา สถิรชวาล

ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

#LQSPX

#TransportationManagement&Multimod Transportation

#TNSC

#ChulalongkornUniversity

#Thailog_Thai_Federation_on Logistics

#Logistics&SupplyChain

#Knowledgeisallaround

#thailog_org