ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ ‘สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่า’

336
ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ ‘สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่า’
ภาพกิจกรรมการเข้ารับการอบรมโครงการ “สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่า” และการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ…