ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (นายเกริกกล้า สนธิมาศ) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาวิชาการ สนข.

354
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (นายเกริกกล้า สนธิมาศ) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาวิชาการ สนข.
นาย เกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมบรรยาย”ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของระบบรางที่ประสบผลสำเร็จใน ต่างประเทศ” ในการสัมมนาวิชาการ โครงการศึกษาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง เมื่อ วันพุธที่ 23  ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา