ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก( Q Mark)

1939

ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก( Q Mark) เพื่อสนับสนุนความ ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน จัดโดย สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องกินนรี ร.ร.อมารีแอร์พอร์ต

กล่าวงานโดย คุณรัตนา อิทธิอมร ท่านผู้อำนวยการสำนักการขนส่วสินค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังเช่น

-เรื่องของการอบรม Safety Manager

-เรื่อง E-License เริ่ม 1 มีนาคม2564

-เรื่องศูนย์ขนส่งสินค้า เชียงของ ปริมณฑล ชายแดนเชียงรายบริการให้เช่าก่อน และสามารถปรึกษาทางกรมฯได้ทุกเรื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ Q Mark

#กรมการขนส่งทางบกจับมือสำนักงานคปภ.มอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ10

#สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ_Q Mark

สัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการที่ได้รับQ Markแล้ว/ ผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มทำ/และหน่วยตรวจประเมินอิสระ  มาร่วมกันWorkshop/Roundtable เพื่อผลักดันให้ขยายผล Q Markออกไปขยายผลทด้วยบริบท 

1).ข้อกำหนดในการยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ (Q Mark) 5มิติคือ 1. องค์กร 2.ด้านปฏิบัติงานขนส่ง 3.ด้าบุคลากร4.การบำรุงรักษายานพาหนะ5.ด้านลูกค้า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ:-

1).กรมการขนส่งทางบกจับมือสำนักงานคปภ.มอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ10

2).ลดต้นทุนฯพัฒนาองค์กร ลดระยะเวลา(Lead time)/.ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

3).สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากการได้รับQ Mark

3.1 Free คูปองส่วนลดค่าบริการดูแลรักษายางที่ศูนย์บริดจสโตนทั่วประเทศ

3.2 ฟรี ค่าธรรมแรกเข้าสำหรับบริการข่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ =4,000บาท

3.3 ฟรี อบรมและพัฒนาทักษะเรื่องการขนส่งจากBridgestone 

3.4 สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน*จำนวน 25สิทธิ์  เมื่อซื้อยางสำหรับบรรทุกจำนวน20เส้น และทำการสมัครหรือต่ออายุ Q Mark

#สำนักการขนส่งสินค้า_กรมการขนส่งทางบก

#IB_05 Thailog_สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

#IB_TNSC