ประชุมหารือ “โลจิสติกส์บางสะพาน”

459

05-01-60- @10:00-12:00น.เปิดศักราชปี2560ด้วยบริบทของโลจิสติกส์

          คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คำปรึกษาในการประชุมหารือ”โลจิสติกส์บางสะพาน” ณ ห้องโพแทช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดท่านผ.อ.ดวงกมล สุริยฉัตร เป็นประธานการประชุม