ประชุมการพัฒนาการขนส่งทางทะเลเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและส่งเสริมการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและภาคตะวันตกครั้งที่ 2

412

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ได้รับเชิญเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำการประชุมการพัฒนาการขนส่งทางทะเลเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและส่งเสริมการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและภาคตะวันตกครั้งที่ 2 โดยทาง สนข.ร่วมกับกลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารประภาวิทย์  จัดโดย สหวิริยากรุ๊ป ท่านมารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม