ทางหลวงเร่งแก้รถติดย่านร่มเกล้า

394

ทางหลวงเร่งแก้รถติดย่านร่มเกล้า 

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวง (ทล.)โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นติดขัดจากสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกตระกูลจิว โดยก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ ยาวประมาณ 350 เมตร ยกเลิกสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกตระกูลจิว ก่อสร้างปรับปรุงชั้นทางบริเวณทางเข้าจากถนนร่มเกล้ามุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิและชลบุรี และก่อสร้างจัดถนนองค์ประกอบบริเวณ ทางแยกต่างระดับ ซึ่งได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา งบประมาณ 207 ล้านบาท

สำหรับทางแยกต่างระดับร่มเกล้าบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้านขาออก (จากกรุงเทพฯไปชลบุรี) เป็นเส้นทางจากทางหลักออกทางขนานมีจำนวน 2 ช่องจราจร โดยจัดการจราจรให้มีการวิ่งสวนทางกันตลอดเส้นทางจนถึงถนนร่มเกล้า ก่อให้เกิดจุดตัดกระแสการจราจร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.จากถนนร่มเกล้าที่จะไปทางขนานของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 2.จากทางขนานของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่จะไปถนนร่มเกล้า อีกทั้ง ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางหลักและทางขนานบริเวณดังกล่าวจำนวนมากจึงเกิดปัญหาจราจรติดขัดสะสมเป็นแนวยาวโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งจะช่วยทำให้การจราจรทั้ง 2 ทิศทาง สัญจรผ่านได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ง ส่งเสริมภาคธุรกิจขนส่งระบบโลจิสติกส์อีกด้วย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างการก่อสร้างได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 1586 กด 7 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)