จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

353
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
โครงการความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานของทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ทั้ง 5 สาขา รวมกว่า 30 หลักสูตร ในปี 2554 ทั้งในรูปแบบของ การอบรมสัมมนา และ e-learning เพื่อขยายโอกาสการเรียนออกไปในวงกว้างด้วยการบริหารจัดการระบบการเรียนมาตรฐานมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้าน logistics & Supply Chain Seminar, Export & Import Seminar, International Business & Trade Facilitation, Law & Regulation Themetic Seminar และรวมทั้งการจัดอบรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่างประเทศ