งานสัมมนา TILOG 2017 หัวข้อ “One Belt One Road and Asian Connectivity”

1248

ภาพบรรยายการภายในงานสัมมนา TILOG 2017

หัวข้อ “One Belt One Road and Asian Connectivity”

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ BITECH (บางนา) Hall 98 ห้อง NILE 4