งานสัมมนา”เจาะลึก!!โอกาศทางการค้ากับเขตปลอดอากร”

378
งานสัมมนา “เจาะลึก!!โอกาศทางการค้ากับเขตปลอดอากร”
          สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้จัดงานสัมมนา “เจาะลึก!! โอกาศทางการค้ากับเขตปลอดอากร” ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2552 ณ.Bangkok Club อาคาร สาทรซิตี้ โดยในช่วงเช้าได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานศุลการกรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ นายธนัท สุวัธนเมธากุล มาบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากรกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม” และเชิญ คุณณรงค์ ดอกเพ็ชร ผู้บริหารจากบริษัท Western Digital in Free Zoneและตัวแทนจากสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอร์ มาบรรยายใน หัวข้อ”Success Story กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จาการใช้ Free Zone”  และสำหรับในภาคบ่ายนั้น ได้เจาะลึกเน้นๆกับตัวแทนจากสรรพากร ซึ่งได้เชิญคุณเพียงใจ พิชัยพลากร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 ในหัวข้อ “ภาษีเงินได้และภามูลค่าเพ่มของเขตปลอดอากร” หลังจากนั้นได้เข้าสู่ช่วงที่ทุกท่านต่างรอคอยกันมา คือชวง “เสวนาถาม-ตอบ :ไขข้อข้องใจเขตปลอดอากร กับกฏระเบียบสรรพากร”ซึ่งได้คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาะการสมาพันะโลจิสติกส์ไทยร่วมไขข้อข้องใจกับคุณเพียงใจ พิชัยพลากร ด้วยบรรยายที่สนุกสนาน และคึกคัก เป็นกันเองของทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน