งานประชุมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการส่งออก

395
งานประชุมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการส่งออก
เลขาธิการ สมาพันธ์โลจิสติกส์ (คุณวัลภา สถิรชวาล) พร้อมด้วยกรรมการสมาพันธ์ (คุณอนันตโชติ เชาวนโยธิน) เป็นตัวแทนประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ราเชนทร์ พจนสุนทร เมื่อวันที่ 6มีนาคม 2552 ณ กระทรวงพ