งานนิทรรศการ THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชน…เพื่อประชาชน

361
งานนิทรรศการ THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชน…เพื่อประชาชน

– งานนิทรรศการ “THAILAND  2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก การลงทุนของประชาชน…เพื่อประชาชน” และงานสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคเหนือ, ใต้, ตะวันออก,กลาง. ตะวันออก, กทม.และตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้อะไร? โดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม และผู้แทนภาครัฐ/เอกชน ตั้งแต่วันที่ 8-12 มีนาคม 2556 ณ อาคาร B (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี โดยทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ฯ คุณวัลภา สถิรชาล เลขาธิการฯ และกัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ รองประธานฯ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน