คณะ กรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำคณะหอการค้าจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ

364
เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ตัวแทนคณะกรรมการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับกรมศุลกากร สุวรรณภูมิ และกรมส่งเสริมการส่งออก นำคณะหอการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชม ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ