ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “One Belt One Road and Asian Connectivity ” และ “Logistics Academic Movement 4.0 (Toward and Beyond) ”

380

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “One Belt One Road and Asian Connectivity ”  และ “Logistics Academic Movement  4.0 (Toward  and Beyond)  ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00น. ณ BITECH (บางนา)  ห้อง NILE 4

สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา   Click ที่นี่

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาววรดี เทียนมณี  085-364-3553

นางสาวจรินทร ประสิทธิผล 081-438-5267

โทรศัพท์(สำนักงาน) 02-074-7901

e-mail :  mail@thailog.org