ขอเชิญสมัครร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018

351

ขอเชิญสมัครร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018

เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018 วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ  อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึงการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2561 (TILOG – LOGISTIX 2018)

  อัตราค่าสมัคร

– พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 15,000 บาท

– คูหามาตรฐาน ขนาด 12 ตรม. (4 x 3 เมตร ) ราคา 25,870 บาท  ( พื้นที่เปล่า 15,000 บาท + อุปกรณ์มาตรฐาน 10,870 บาท )

 หมายเหตุ

 – ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา

– พื้นที่มีจำนวนจำกัด

หมายเหตุ   ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามไฟล์แนบด้านล่าง

สอบถามรายละเอียด และจองคูหา  ติดต่อ  คุณหนึ่ง  084-9311239    

Email :     romnalin.k@gmail.com    

 www.thailog.org