ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561”

379

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” 
วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 9:00 – 17:30น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่