ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC

390

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษระดับ TOEIC โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ และ Link Facebook ดังนี้ https://www.facebook.com/toptoeic/

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TOP TOEIC