กิจกรรมอาชีวศึกษาทวิภาคี ณ อิมแพค เมืองทองธานี “ตอบรับการเปิด AEC และกำลังคนด้านโลจิสติกส์”

353

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมอาชีวศึกษาทวิภาคี ณ อิมแพค เมืองทองธานี “ตอบรับการเปิด AEC และกำลังคนด้านโลจิสติกส์”

เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2559