กำหนดกรอบวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2559

397

          คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  เป็นประธานคณะทำงานกำหนดกรอบวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา