การ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินและการประกันการส่ง ออกให้แก่ผู้ประกอบการ ระหว่างภาคเอกชน (21สมาคม)กับ 3 สถาบันการเงิน (EXIM Bank,SME Bank และ บสย.)

342
การ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินและการประกันการส่ง ออกให้แก่ผู้ประกอบการ ระหว่างภาคเอกชน (21สมาคม)กับ 3 สถาบันการเงิน (EXIM Bank,SME Bank และ บสย.)
คุณ เกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ในโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินและ การประกันการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ ระหว่างภาคเอกชน (21สมาคม)กับ 3 สถาบันการเงิน (EXIM Bank,SME Bank และ บสย.)ในวันที่ 7 พฤษภาคม