การเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย…เพื่อการขยายตัวด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

321

ภาพข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2556

งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย…เพื่อการขยายตัวด้านการขนส่งและโลจิสติกส์”ภายใต้โครงการ “วาระดิจิทัล รู้ทันโลก ร่วมเปิดไทย” “Logistics and Transportation in time of Expansion” ครั้งที่ 8

วันที่  23  พฤษภาคม  2556  เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ ห้องโลตัส  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน Panel Discussion1 ว่าด้วยเรื่อง ““แผนการขยายตัวทางด้านโลจิสติกส์และคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต” จากภาครัฐ/เอกชนและภาคการศึกษาได้แก่

-ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการและรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

-คุณประจักษ์  มโนธรรม  รองผู้ว่การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ  การรถไฟแห่งประเทศไทย

– รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)

– ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงศ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย)

– คุณเกริกกล้า สนธิมาศ (ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย)

Panel Discussion 2 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย…เพื่อการขยายตัวด้านการขนส่งและโลจิสติกส์”

วิทยากร:    ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารบุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น

– คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.)

– คุณวิธพล เจาะจิตต์  และ คุณพิรทัต บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด