การร่วมการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ระบบคอมพิวเตอร์

366
การร่วมการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ระบบคอมพิวเตอร์
ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.30 น. นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ระบบคอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูลคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากร ระหว่างศุลกากรกับสมาพันธ์โลจิสติกส์