การท่าเรือแห่งประเทศไทยมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สมาพันธ์

326
การท่าเรือแห่งประเทศไทยมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สมาพันธ์
          สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ถือโอกาสอันดีเข้ามามอบกระเช้าเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ให้กับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และได้พูดคุยหารือถึงประเด็นปัญหาการดำเนินงานภายในการท่าเรือฯ โดยมีประเด็นหารือที่ฝากถึงการท่าเรือฯ ดังนี้
1.   ปัญหาการจราจรติดขัด อันเนื่องมาจากไม้กั้นที่ประตู Main Gate เปิด-ปิด ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำให้การจราจรในบริเวณนั้นติดขัดเป็นอย่างมาก และส่งผลทำให้รถบรรทุกไม่สามารถนำสินค้าส่งขึ้นเรือได้ในทันที จึงมีข้อเสนอแนะ ขอให้นำระบบ Manual โดยใช้คนเปิด-ปิดมาใช้แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
2.  เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า ภายในการท่าเรือกรุงเทพ มีปริมาณไม่เพียงพอกับสินค้าที่มี ณ ปัจจุบัน
3.  สินค้าภายในตู้ ที่ออกจากบริเวณที่เป็นพื้นที่รับฝากและจัดเก็บสินค้าของทางการท่าเรือกรุงเทพ มีการสูญหาย
4.   แนวทางการพัฒนาเรื่องการชำระเงิน  เนื่องด้วยชมรมธุรกิจต่างประเทศ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำงานประสานงานและศึกษาแนวทางการทำงานที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยจะทำหน้าที่ประสานงานกับคณะทำงาน National Single Window ของสมาคมธนาคารไทย วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ ประเด็นแนวทางการพัฒนาระบบ NSW เพื่อหาจุดเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานธนาคารต่างๆ และหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ที่จะสามารถพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก อันจะส่งผลให้เป็นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์อีกทางหนึ่ง