กลุ่มงานวิจัย: การศึกษาหาปัจจัยส่งผลเด่นชัดต่อการให้บริการที่จุดจ่ายสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการ

29

การศึกษาหาปัจจัยส่งผลเด่นชัดต่อการให้บริการที่จุดจ่ายสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการ

เจน สิริช่วยชูชัย
>> Download ebook <<