กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าคำตอบที่ดีที่สุดด้วยระบบอาณานิคมมดในการแก้ปัญหาการขนส่งและการกระจายสินค้า

484

การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าคำตอบที่ดีที่สุดด้วยระบบอาณานิคมมดในการแก้ปัญหาการขนส่งและการกระจายสินค้า

พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล,ณัฐพล พุทธิพงษ์,ศักดา พวงจันทร์
>> Download ebook <<