กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การบริหารสินค้าคงคลังสำหรับกำจัดศัตรูพืชของธุรกิจ SME โดยการพยากรณ์ความต้องการและวางแผนการสั่งซื้อ

490

การบริหารสินค้าคงคลังสำหรับกำจัดศัตรูพืชของธุรกิจ SME โดยการพยากรณ์ความต้องการและวางแผนการสั่งซื้อ

ประพันธ์ รุจิอาภา,รุธิร์ พนมยงค์,พันธ์เอก ยิ่งเจริญพรเลิศ
>> Download ebook <<