กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดกาาจัดการโซ่อุปทาน

440

การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดกาาจัดการโซ่อุปทาน

อภิชาต โสภาแดง,เสกสิทธิ์ มุละชิวะ
>> Download ebook <<