ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมวิพากษ์ข้อสอบภาค.รู้/ค.สามารถ/อัตราค่าทดสอบในการประชุมคณะอนุกรรมการการกำหนดมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ รองรับAEC การพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมTLAPS วันที่ 25/03/59 เวลา 09:00-16:00น.ณ ร.ร. ปริ๊นส์ตั้นพาร์ค ดินแดง ข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ กิจกรรมที่1 ประกอบด้วย 6 สาขากล่าวคือ - สาขานักปฏิบัติการขนส่งทางราง - สาขาพนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน -…
Last modified on Tuesday, 29 March 2016 23:56
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นประธานคณะทำงานกำหนดกรอบวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพิ่มเติม อัลบั้มภาพกิจกรรม
Last modified on Tuesday, 29 March 2016 23:57
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญเป็นประธาน วิพากษ์และตรวจประเมินงานวิจัย หัวข้อโครงการ "การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. -…
Last modified on Tuesday, 29 March 2016 23:58
Rate this item
(0 votes)
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี 2559 เรียน ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ 2. รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์…
Last modified on Monday, 21 March 2016 10:33
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และตรุษจีน ท่านนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ นำโดย คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ และคุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานฯ และกรรมการพร้อมน้อมรับคำแนะนำจาก ท่านอจ. หมอฯเพื่อ. การเข้าสู่ "Happy Logistics Society" ณ…
Last modified on Wednesday, 10 February 2016 13:40
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าอวยพรและมอบกระเช้าท่านดร.จุฬา สุขมาณพ อธิบดีกรมการบินพลเรือน (Director General) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันตรุษจีน นำทีมโดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ฯ, คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์ฯและกัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ รองประธานฯ และกรรมการพร้อมน้อมรับคำแนะนำจากท่านอธิบดีฯโดยพร้อมเพรียง ณ ชั้น6 ห้องรับรอง กรมการบินพลเรือน…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมอาชีวศึกษาทวิภาคี ณ อิมแพค เมืองทองธานี "ตอบรับการเปิด AEC และกำลังคนด้านโลจิสติกส์" เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
Rate this item
(0 votes)
งาน Dinner Talk "สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ" คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Dinner Talk นำทีมกรรมการและที่ปรึกษาฯเขัาร่วมการสัมมนา หัวข้อ"สองแพร่งเศรษฐกิจ:จุดเปลี่ยนประเทศ" ณโรงแรมเซ็นทารา แกรนท์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์จัดโดยศิษย์เก่า TEPCoT 1-8 เมื่อวันที่ 27…
Rate this item
(0 votes)
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นำโดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ฯ, คุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการฯ, กัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ รองประธานฯเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ ท่านเรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และส่วนที่เกี่ยวข้อง เมือวันที่…
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2016 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2016 วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ อาคาร …
Last modified on Monday, 06 June 2016 16:25
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมวิพากษ์ 3โครงการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ คือ 1. ร.ศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ TDRI ประธานฯวิพากษ์งานวิจัย สกว. 2. คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 3. ดร.…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเสนอผลการศึกษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการศึกษาและแรงงาน"โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาพระบบเศรษฐกิจ การศึกษาและแรงงาน LEED-X (Labor Economic and Education Data Exchange "ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมเซนจูรี พาร์ค ราชปรารภ กทม.เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558