ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯ และคุณจรินทร ประสิทธิผล ผู้จัดการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับมอบหมายเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งให้ปลอดภัย ณ ห้อง คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น4 เวลา09:00-16:00น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา…
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2017 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2017 วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร …
Last modified on Thursday, 04 May 2017 12:30
Rate this item
(0 votes)
เปิดศักราชปี 2560 ด้วยบริบทของโลจิสติกส์ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คำปรึกษาในการประชุมหารือ "โลจิสติกส์บางสะพาน" ณ ห้องโพแทช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีท่านผ.อ.ดวงกมล สุริยฉัตร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
Last modified on Tuesday, 10 January 2017 13:54
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางรับมือ #กรณีสายเดินเรือฮันจิน (Hanjin) หยุดให้บริการครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม50601 ชั้น6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 13:00-15:00 น. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา…
Rate this item
(0 votes)
งานเสวนา "สตรีคือสติ...สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน Happy Soul...Happy Women for Better Life" ภาพบรรยากาศ 1ใน 6 หัวข้องานเสวนาที่น่าสนใจในงาน TILOG LOGISTIX 2016 ณ BITEC BANGNA วันที่ 22…
Last modified on Thursday, 29 September 2016 15:40
Rate this item
(0 votes)
กิจกรรมสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ในงาน Tilog Logistics 2016 กิจกรรมสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ทั้ง 6 หัวข้อ เริ่มด้วย หัวข้อที่1:โลจิสติกส์และซัพพลายเชนช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจริงหรือ? โดยทีมGURUนำทีมโดย คุณสุวัฒน์ นวลขาวTLAPS/ดร.กันติชาและทุกท่านจากLog & SCM วันที่ 22/09/59 ห้อง MR221…
Last modified on Tuesday, 01 November 2016 14:33
Rate this item
(0 votes)
เริ่มขึ้นแล้วงานสัมมนาน่าสนใจสำหรับงานTILOG LOGISTIX 2016 ปฐมฤกษ์โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ. ประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับเชิญจากทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) บรรยายภายใต้บริบท"Maritime Supply Chain Execellence" หัวข้อ แนวโน้มการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ" ณ ห้อง MR212-213 Exhibition Hall BITEC…
Last modified on Thursday, 22 September 2016 13:56
Rate this item
(0 votes)
คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน TILOG – LOGISTIX 2016 ในหัวข้อ “Power of Connectivity for Effectiveness of Logistics Management” ระหว่างวันที่ 26 –…
Last modified on Friday, 03 June 2016 15:12
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ฯ ได้กำหนดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปี 2558 ดังนี้คือ 1.เรื่อง “การบริหารการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมี…
Last modified on Friday, 03 June 2016 11:49
Rate this item
(1 Vote)
เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัวได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั่วโลก ผู้ประกอบการไทย จึงต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจพลิกผันได้ทุกขณะ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความเข้มข้นขึ้น นับเป็นยุคที่ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านอย่างแท้จริง ผู้ที่ปรับตัวได้เร็วกว่า ดีกว่า ย่อมได้เปรียบ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดย “การสร้างคุณค่า” ผ่านการ ให้บริการที่ถูกต้อง…
Last modified on Thursday, 26 May 2016 15:33
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องBoard Room สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพิ่มเติม ในอัลบั้มภาพกิจกรรม
Last modified on Wednesday, 30 March 2016 11:52