ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
ผลการดำเนินงานของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน สิงหาคม 2561 · ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน · ตรวจมาตรฐาน Q Markให้กับ หจก.ต๋องพัฒนา / บจก.สามเสือ ทรานสปอต์ / บจก.จีแก็ส โลจิสติกส์…
Last modified on Monday, 10 September 2018 11:42
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงาน “Symposium 2018” ภายใต้แนวคิด “The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลสถานการณ์การค้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจบริการของไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน…
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนางาน TILOG-LOGISTIX 2018 หัวข้อสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ ร่วม กับ หน่วยงานอื่นๆ ภายในงาน TILOG 2018 (วันที่ 29 - 31 ส.ค.2561) ช่องทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ 2 ช่องทาง 1.…
Last modified on Friday, 20 July 2018 16:36
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 9:00 - 17:30น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Link : https://www.zipeventapp.com/Event/Register/F002D154-2E89-4A50-88E9-8CBDAEC94633
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมสัมมนา "เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย" วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 - 16:30น. ณ ห้องแกลเลอเรีย ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถ…
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญสมัครร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2018 วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร …
Last modified on Wednesday, 23 May 2018 13:04
Rate this item
(0 votes)
ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา “ผ่าแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทย วางยุทธศาสตร์ชาติสู่ CLMV" ครั้งที่ 3 นำการบิน-รถไฟไทยเป็นศูนย์กลางของ AEC ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ฮอลล์…
Rate this item
(0 votes)
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น.คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์…
Rate this item
(0 votes)
เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “One Belt One Road and Asian Connectivity” วันศุกร์ที่ 17สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง NILE 4…
Rate this item
(0 votes)
เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0.” วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง NILE 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วิทยากร -…
Last modified on Wednesday, 23 August 2017 16:20
Rate this item
(0 votes)
เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "Innovation Supply Chain Logistics Management" ภายใต้แนวคิด Industry 4.0 วันศุกร์ที่ 18สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง NILE…
Rate this item
(0 votes)
เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ Research for Logistics 4.0 ” “บทบาทงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0” วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.…
Last modified on Wednesday, 30 August 2017 10:29