ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(2 votes)
6 กูรูโลจิสติกส์ระดับโลกแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน Trade Logistics Symposium 2019 แนะวิธีพลิกโฉมองค์กรและทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ปัจจุบัน โลกของเราได้เข้าสู่ยุค Disruptive Technology ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม ทำให้รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จึงได้จัดงาน…
Last modified on Thursday, 05 September 2019 10:05
Rate this item
(1 Vote)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สค. เตรียมเปิดเวทีสัมมนา Symposuim 2019 ภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2019 เชิญกูรูด้านโลจิสติกส์ระดับโลกแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เตรียมจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium 2019” ภายใต้แนวคิด “Transform and…
Last modified on Thursday, 05 September 2019 09:53
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solution Transformation & Collaboration for Tomorrow” เป็นงานแสดงสินค้าการให้บริการด้านโลจิสติกส์เทคโนโลยี โซลูชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเหล่าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขั้นตอนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้ทันกับตลาดสากล ระหว่างวันที่ 28-30…
Last modified on Thursday, 05 September 2019 09:52
Rate this item
(0 votes)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (ELMA 2019) เรียน ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ตามที่บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จากัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการและบริหารโครงการการจัดการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจำปี 2562 หรือ Excellent…
Last modified on Friday, 19 April 2019 15:32
Rate this item
(0 votes)
เรียน ผู้ประกอบการ เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2019 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา…
Last modified on Thursday, 30 May 2019 10:12
Rate this item
(0 votes)
ทางสมาคมภัตตาคารไทย, สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, บ.อีเกิลส์ กรุ๊ปและเครือข่ายจิตอาสาได้ร่วมมือรับบริจาคสิ่งของ ยา อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันช่วยเหลือ โดย 1. บริจาคเงนสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ชื่อบัญชี คุณวัลภา สถิรชวาล ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 081-2-262000 2. บริจาคยารักษโรค…
Rate this item
(0 votes)
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน eLogistics Summit 2018 ภายใต้หลักแนวคิด Reimaging The Future of Digital Logistics เพื่อผนวกทุกองคาพยพของการปฎิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่อนาคตและ Thailand 4.0 วิสัยทัศน์ “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้าการบริการ…
Last modified on Thursday, 25 October 2018 14:04
Rate this item
(0 votes)
รวม VDO บรรยายพิเศษภายในงาน TILOG2018 @Hall 98 BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 1.การขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Transportation) เสริมสร้างศักยภาพโครงข่าย EEC จากนักปฏิบัติ 2.Back…
Rate this item
(0 votes)
ผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก ร่วมแบ่งปันความรู้ ในงาน “Symposium2018” เผยกลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย จากนโยบายของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการยกระดับการบริการโลจิสติกส์ของไทยให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและอาเซียน สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมนำเข้า-ส่งออก และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Symposiumนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานนี้ว่า Symposium เป็นงานระดับนานาชาติที่กรมฯ…
Rate this item
(0 votes)
สค. จัดสัมมนานานาชาติ หนุนโลจิสติกส์ไทยปรับตัวรับตลาดสินค้าเกษตรและอาหารเติบโต ธุรกิจเกษตรและอาหารของไทยมีแนวโน้มสดใสและมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) จึงใช้โอกาสอันดีนี้จัดงาน “Symposium 2018” ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chainหรือ…
Last modified on Saturday, 15 September 2018 10:40
Rate this item
(0 votes)
ไทยสมเด็จฯ” และ“กรุงเทพคลังเอกสาร” คว้ารางวัลเกียรติยศด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ “ELMA 2018” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA 2018 ให้ “บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด”และ “บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด” ที่มีการบริหารจัดการและคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล…
Last modified on Monday, 10 September 2018 16:37
Rate this item
(0 votes)
ค.จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สค.) เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายภายใต้แนวคิดThe Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chainหนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต นางจันทิรา…
Last modified on Monday, 10 September 2018 16:17