ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
งานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (Happy Workplace on Logistics) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (Happy Workplace on Logistics) เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ พัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กร ให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน…
Rate this item
(0 votes)
โครงการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายและการตลาดในธุรกิจโลจิสติกส์รุ่นที่ 2 (Business English E-mail Writing Course for Sales and Marketing Staff in Logistics Business) ระยะเวลาการอบรม 6 วัน (เริ่มวันเสาร์ที่ 26…
Last modified on Tuesday, 15 July 2014 16:30
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ The 11th Thailand International Logistics Fair ( TILOG 2014 ) เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 ( The 11th Thailand International…
Last modified on Friday, 27 June 2014 17:05
Rate this item
(0 votes)
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557 ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ” รางวัลใหญ่พร้อมโล่พระราชทานเพื่่อเป็นมงคลต่อผู้ชนะเลิศ มีถึง 3 ระดับและรางวัลอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php หรือสอบถามโทร. 02-295-3171 Email:…
Rate this item
(0 votes)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "อนาคตคมนาคมไทย พร้อมเชื่อมโยงสู่อาเซียน" ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นข้อคิดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาสำหรับระดมความคิดเห็น รวมทั้งให้ทางกระทรวงคมนาคมใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งรองรับการเปิด AEC ในระยะยาวต่อไป โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ…
Rate this item
(0 votes)
กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา "เสริมศักยภาพการค้าอาเซียน ด้วยคุณภาพการขนส่งไทย" ภายใต้โครงการัฒนาระบบการรองรับมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒาระบบโลจิสติกส์ ในวันที่่ 8 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยภายในงานดังกล่าว ได้มีพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ พิธีรับมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยตรวจประเมินภายนอก(นำร่อง) ซึ่ง คุณธง ตั้งศรีตระกูล (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย)…
Last modified on Wednesday, 23 April 2014 12:17
Rate this item
(0 votes)
ภาพบรรยากาศ การจัดอบรมโครงการการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายในธุรกิจโลจิสติกส์ ควบคุมการสอนโดย ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยวันปิดคอร์สการอบรมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยได้รับเกียรติจากคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นผู้แทนมอบฯ ณ ห้องอบรม สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
Last modified on Monday, 24 March 2014 16:15
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (วิสาหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรม แรลลี่จักรยานเชิงท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ค้นหา RC ณ สถานสำคัญย่านฝั่งธนฯ ภายใต้งาน “สองน่องท่อง (ราชภัฎ) ธนบุรี” ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
Rate this item
(0 votes)
ด้วยสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน ได้รับเกียรติจากหน่วยงานรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำมณฑลเจ้อเจียง เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมงานประชุมและแสดงสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งชาติ (อู่อี้) ครั้งที่ 25 (The 25th National Electric Tools Supporting Conference-China (Wuyi) Hardware Exhibition) ระหว่างวันที่ 28 –…
Rate this item
(1 Vote)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ร่มเกล้า อาคาร…
Rate this item
(0 votes)
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายในธุรกิจโลจิสติกส์ (Training Course of English Business Email Writing for Sales Staff in Logistics Business) โดยได้ทำการเปิดเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557…
Rate this item
(0 votes)
ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (วิสาหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรม แรลลี่จักรยานเชิงท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ค้นหา RC ณ สถานสำคัญย่านฝั่งธนฯ ภายใต้งาน “สองน่องท่อง (ราชภัฎ) ธนบุรี” ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 7.00-14.00…